9.03
2015

БЛИКВераснёвы Вожык 2015

Грамадскае аб'яднанне "Беларуская л?га ?нтэлектуальных каманд", установа адукацы? "Брэсцк? дзяржа?ны тэхн?чны ун?верс?тэт" ? установа адукацы? "Брэсцк? дзяржа?ны ун?верс?тэт ?мя А.С.Пушк?на" праводзяць адкрыты студэнцк? рэспубл?канск? фестываль па ?нтэлектуальных гульнях "Вераснёвы Вожык 2015", як? будзе першай за 8 гадо? спробай адрадз?ць тыя беларускамо?ныя фестывал?, як?я праводз?л? кал?сьц? ? БДЭУ Аляксей Кубрако? ? Уладз?м?р Громак.
 
У праграме турн?ру - камандная "Свая гульня" ? "Што? Дзе? Кал??" з большасцю пытання? па беларускаму кантэксту (? на беларускай мове, канешне), а таксама малыя гульн?. Па вын?ках ШДК м?н?мум адна каманда атрымае квоту на ?дзел у Студэнцк?м Чэмп?янаце РБ. Таксама вын?к? ШДК будуць ул?чаны ? Рэйтынгу МАК (http://rating.chgk.info/tournaments.php?displaytournament=3218).
 
Рэдактура пакета? ШДК - Вячасла? Качурка (Брэст-Парыж), ?ван Сапега (Брэст-М?нск), Аляксей Палявы (Гомель), кожны па 1 туру. Рэдактура пакета СГ - Вячасла? Качурка (Брэст-Парыж).